ვინ მიიღებს ძაღლს?
ვინ მიიღებს ძაღლს?
Who Gets the Dog?
4.9